Wandeling

 

Het is het begin van zo’n zeldzaam mooie voorjaarsdag. In de ochtenddauw maken we op onze blote voeten een wandeling naar het natuurgebied de Schotsman. We klimmen op de oude zeedijktrap naar de duintjes. Boven op de dijk ontdekken we een landschap waarvan de aanblik, vergeleken met de polders binnen de zeeweringen, bijna ongeloofwaardig is. Hier waan je je opeens in een totaal ander landschap. Wat een hidden treasure! Reeën en Schotse hooglanders ontwaken en kijken ons met verbazing aan.

 

Heel het landschap lokt om de gebaande paden te verlaten en dwars door de open delen te gaan. Al gauw komen we tot de ontdekking dat we beter een paar laarzen aan had kunnen trekken. We beseffen dat we ons feitelijk in een oergebied bevinden gevormd door wind en water. 

 

Omzichtig moeten we de hoogste delen opzoeken om droge voeten te houden. Het vele water herinnert ons aan tijden waar eb en vloed vrij spel hadden. We vervolgen onze wandeling door het geweldige landschap van uitgestrekte graslanden afgewisseld door bos en struweel met ontelbare vogelsoorten. Plotseling steekt er, als vanuit het niets verschenen, een reebok over. Verrast slaan we het prachtige dier gade. Op zijn beurt neemt de bok ons alert op, inschattend of er gevaar dreigt. We blijven zo stil mogelijk staan. Meer dan een kwartier kunnen we het grazende dier observeren. Wie weet...., welke verrassingen een volgende wandeling biedt?